0987 943 944

FPT Siêu Tốc

Website: fptsieutoc.com

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Lĩnh vực: Internet, Viễn thông

Hoàn thiện: 2014

Danh mục: Doanh nghiệp